Jäsenmaksut 2016

Vuosikokouksessa päätettiin vuoden 2016 jäsenmaksuiksi alle 12-vuotiailta 4 euroa sekä 12-vuotiailta ja sitä vanhemmilta 8 euroa. Liikuntavuoroille säännöllisesti osallistuvat, yli 18-vuotiaat, maksavat samalla 10 euron liikuntasalimaksun. Maksut peritään kalenterivuosittain.

Kaikun tilinumero FI64 5630 2840 0002 62, BIC OKOYFIHH