Vuosikokous 2015

Kaikun vuosikokous pidetään Kaikulassa sunnuntaina 15.3. 2015 klo 15. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään Kaikulan remonttia. Tervetuloa!

Voimistelu- ja urheiluseura Kodisjoen Kaikun sääntömääräinen vuosikokous

Aika: sunnuntai 15.3.2014 klo 15.00
Paikka: Kaikula, Kodisjoentie 1383, Rauma

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen
6. Vuoden 2014 tilien ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon kuuleminen
7. Tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2015
9. Vuoden 2015 talousarvion vahvistaminen
10. Seuran puheenjohtajan valinta
11. Hallituksen jäsenten valinta
12. Jaostojen puheenjohtajien ja jäsenten valinta
13. Kahden varsinaisen tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta
14. Jäsenmaksun suuruus ja keruutapa
15. Kaikulan vuokra ja vuokraaja
16. Kaikulan remontti: aikataulu ja toimenpiteet
17. Muut esille tulevat asiat.
a. Uuden kuntoilutapahtuman järjestäminen
b. Matkakorvauksien maksaminen ohjaajille
18. Kokouksen päättäminen